Aktualności
Aktualizacja: 13.12.2017 r.
obraz Pełnych spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia,
spełnienia wszystkich życzeń oraz sukcesów w pracy zawodowej
w nadchodzącym Nowym Roku 2018
w imieniu Zarządu Oddziału PZITB w Rzeszowie,
Pracowników oraz swoim własnym
życzy
Przewodniczący Jacek Hess

obraz
Data publikacji: 13 grudnia 2017 r.
Zachęcamy do pobrania elektronicznej wersji „Biuletynu informacyjno-technicznego” rzeszowskiego oddziału PZITB.

obraz
Data publikacji: 6 listopada 2017 r.
W dniu 20 października 2017 r. na Politechnice Rzeszowskiej w Budynku Rektoratu w Sali V-1 odbyła się Gala finałowa konkursu „Budowa Roku Podkarpacia 2016".

obraz
Rekomendacja PZITB "SOLIDNA FIRMA";
Data publikacji: 31 paździrnika 2017 r.
Zarząd Oddziału PZITB w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 14 września 2017 r. podjął uchwałę o zatwierdzeniu Regulaminu Rekomendacji PZITB "SOLIDNA FIRMA". Rekomendacja ta ma na celu uaktywnienie zawodowe małych i średnich firm w zakresie wykonawstwa, projektowania, handlu i usług w branży budowlanej. Stanowi to odpowiedź na wnioski pochodzące od firm, które w okresie swojej działalności dały się poznać jako rzetelne i odpowiedzialne w zakresie terminu i jakości robót. Zachęcamy firmy w branży budowlanej do udziału w Rekomendacji PZITB.

img
- Regulamin Rekomendacji PZITB "SOLIDNA FIRMA"


img
- Formularz kwalifikacyjny


img
- Formularz rekomendacji PZITB


obraz
Data seminarium: 19 października 2017 r.
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium promocyjnym.obraz
Data publikacji: 17 lipca 2017 r.
Zachęcamy do pobrania elektronicznej wersji „Biuletynu informacyjno-technicznego” rzeszowskiego oddziału PZITB.

obraz
Wynajem pomieszczenia biurowego
Data publikacji: 12 lipca 2017 r.
PZITB O/Rzeszów wynajmie pomieszczenia biurowe na II piętrze od 1 września 2017 r. Więcej informacji w biurze Oddziału tel. 17/ 86 24 135; 699 671 582

obraz
Data kursu: 14,15; 21,22; 28,29; października i 4,5; listopada 2017 r. (8 dni – 4 zjazdy)
Zapraszamy do uczestnictwa w kursie przygotowawczym do egzaminu na uprawnienia budowlane organizowanym przez PZITB O/Rzeszów.

obraz
XVII Krajowy Zjazd Naukowo-Techniczny Młodej Kadry PZITB
Data zjazdu: 26-28 maja 2017 r.
Zarząd Oddziału oraz Koło Młodych PZITB O/Rzeszów przy Politechnice Rzeszowskiej mają zaszczyt zaprosić na część konferencyjną w dniu 26.05.2017 w ramach XVII Krajowego Zjazdu MK PZITB. Szczegółowe informacje na stronie Koła Młodych: km.pzitb.rzeszow.pl

obraz
Data seminarium: 11 maja 2017 r.
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium promocyjnym.obraz
Data publikacji: 21 marca 2016 r.
Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej XVII Edycji konkursu „Budowa Roku Podkarpacia 2016” poprzez zgłoszenie obiektów zarówno nowych jak i zmodernizowanych, zrealizowanych do dnia 31.12.2016 r.

obraz
Data seminarium: 23 lutego 2017 r.
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium promocyjnym.obraz
Składki
Data publikacji: 28 stycznia 2017 r.
Zgodnie z § 19 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do regularnego opłacania składek członkowskich, która aktualnie wynosi:
 • 72,- zł – składka pełna
 • 36,- zł – składka ulgowa
Forma płatności:
 • przelew – nr konta: PKO BP 37 1020 4391 0000 6502 0002 0479
 • gotówka – w kasie Oddziału


obraz
Pomoc prawna ZO PZITB-Rzeszów
Data publikacji: 10 listopada 2016 r.
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa O/Rzeszów uruchomił system pomocy dla swoich członków w rozwiązywaniu problemów administracyjnych i prawnych związanych ze swoją działalnością zawodową, w sprawach z którymi zwróci się on do Zarządu Oddziału PZITB, w zakresie:
 • wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • kierowania robotami budowlanymi,
 • projektowania, pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
 • relacji pracodawca-pracownik,
 • stosunków z państwowymi i administracyjnymi organami nadzoru,
 • zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy,
 • przygotowania, zawierania, realizacji umów na roboty i świadczenia budowlane.
Wszelkie sprawy administracyjne będą rozwiązywane w ramach prowadzonych dyżurów Zarządu, natomiast w sprawach wykraczających poza kompetencje członków zarządu, będziemy prowadzić konsultacje ze specjalistami lub korzystać z pomocy prawnika. W związku z powyższym we wrześniu 2016 r. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa O/Rzeszów zawarł umowę z Kancelarią Prawną w zakresie pomocy prawnej dla naszych członków z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa gospodarczego.
W oczywistych sprawach administracyjnych doradztwo to prowadzone będzie bezpłatnie natomiast w razie konieczności skorzystania z pomocy specjalistów lub prawników usługa taka świadczona będzie odpłatnie na zasadach komercyjnych. W sprawach poufnych lub w razie chęci bezpośredniego skorzystania z pomocy prawnej prosimy o kontakt zainteresowanych członków naszego Stowarzyszenia z Kancelarią Prawną Małgorzata Ciepły przy ul. Lenartowicza 9/6 w Rzeszowie, tel. 17/ 862 03 61; lub e-mail: kancelaria@res.pl

obraz
Nasza akcja "Czyste środowisko"
Data publikacji: 10 listopada 2016 r.
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie powołał Komisję Ekologiczną pod przewodnictwem kol. Jerzego Stysia, której zadaniem będzie reagowanie do właściwych organów administracji państwowej na sygnały naszych członków w zakresie zanieczyszczenia środowiska w tym skażenia powietrza, wody rzek i jezior, zanieczyszczenia gruntu oraz „dzikich” wysypisk śmieci.
Niezwykle istotne znaczenie dla zdrowia człowieka ma zanieczyszczenie powietrza. W przypadku spalania w kotłach c.o. na paliwo stałe różnego rodzaju odpadów, tworzyw sztucznych, płyt laminowanych, płyt zawierających klej, sam kolor dymu wydostającego się z komina świadczy o spalaniu niewłaściwego opału. Wydobywający się z komina dym pozostawia w najbliższym otoczeniu duszące, drażniące zapachy, a zanieczyszczenie powietrza jest tak ogromne, że niejednokrotnie uniemożliwia nam prawidłowe funkcjonowanie w pracy lub w czasie wypoczynku, a co najistotniejsze nie pozostaje bez ujemnego wpływu na organizm człowieka, szczególnie dziecka.
Często nasz wypoczynek nad wodą staje się niemożliwy z powodu znacznego fetoru bądź znacznie zanieczyszczonego brzegu. Nie bądźmy na to obojętni, jak również na dzikie wysypiska, które dość licznie występują w naszych lasach. Pomocnym okazać się może smartfon z wbudowanym aparatem fotograficznym oraz funkcją GPS w celu sfotografowania i dokładnej lokalizacji takiego wysypiska lub innego rodzaju zanieczyszczenia środowiska. Informowanie o wszelkiego rodzaju skażeniach środowiska może okazać się skuteczne wyłącznie w przypadku szybkiego zareagowania, a jest nas ok. 150 członków PZITB (nie licząc sympatyków), stąd zakresem naszego działania możemy objąć cały region Podkarpacia.
Starajmy się wszyscy w sposób obiektywny ocenić zanieczyszczenie naszego środowiska w którym żyjemy i w przypadku zauważenia wszelkich przejawów zanieczyszczenia bądź skażenia środowiska zgłosić ten fakt do PZITB na adres e-mail: rzeszow.pzitb@gmail.com lub na numery telefonów 17/ 86 24 135 lub 17/ 85 21 389 określając miejsce i czas jego występowania, ewentualnie przesyłając zdjęcia fotograficzne. Osoba zgłaszająca pozostanie anonimowa, gdyż zgłoszenia do właściwych urzędów kierowane będą z ramienia PZITB, co niejednokrotnie ma znaczenie w małych społecznościach na poziomie gminy czy wsi.
W ramach swojej działalności Komisja Ekologiczna prowadzi także punkt informacyjno-doradczy w zakresie zapewnienia prawidłowości działania kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych. Działania takie mają na celu ochronę mieszkańców przed zatruciami tlenkiem węgla oraz zaistnieniem pożarów w nadchodzącym sezonie grzewczym. Informacje udzielane będą telefoniczne lub osobiście w poniedziałki w godz. 9:00 – 10:30 w siedzibie naszego Stowarzyszenia. Wszystkich zainteresowanych w/w problemem gorąco zapraszamy. Porady udzielane będą bezpłatnie lecz w przypadku konieczności wykonania pisemnego opracowania odpłatnie.

obraz
Data publikacji: 28 października 2016 r.
W dniu 1 października br. w klubie ZODIAK przy ul. Mieszka I w Rzeszowie odbyła się zabawa taneczna z okazji „Dnia Budowlanych” zorganizowana przez nasz Oddział PZITB. W spotkaniu uczestniczyli członkowie PZITB, sympatycy oraz pracownicy firm będących członkami zbiorowymi PZITB. Zabawę zasponsorowały zaprzyjaźnione firmy STYROBUD, BESTA i HARTBEX za co im serdecznie dziękujemy! Gości przywitał Przewodniczący Oddziału PZITB kol. Jacek Hess, a na rozpoczęcie wszyscy uczestnicy zabawy tradycyjnie zaśpiewali piosenkę Murarze, Murarze do dźwięków muzyki zespołu „HARTBEX po godzinach”.
Znakomity catering, profesjonalna orkiestra oraz sceneria sali i obsługa balu spowodowały, że nastroje wszystkim świetnie dopisywały.

Otwarcie Klubu Inżyniera i Technika Budowlanego
obraz Uprzejmie informujemy, że 12 maja w siedzibie Oddziału PZITB w Rzeszowie przy ul. PCK 2 na III piętrze naszego budynku otwarty został „Klub Inżyniera i Technika Budowlanego”, który dostępny jest w godzinach urzędowania biura PZITB, czyli od 8:00 do 16:00 dla wszystkich inżynierów i techników budownictwa z Podkarpacia niezależnie od członkostwa w PZITB.
Klub wyposażony został w meble przez jednego z naszych Członków Wspierających PZITB (członków zbiorowych) Przedsiębiorstwo Budowlane „HARTBEX” Sp. z o.o. za co składamy serdeczne podziękowania na ręce Pana Prezesa Pawła Bącala.
W klubie dostępna jest literatura branżowa, wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej i aktualna prasa techniczna.
Zapraszamy wszystkich chętnych do spędzenia miłych chwil przy kawie czy herbacie w celach nie tylko zawodowych, ale i towarzyskich.

obraz
Data publikacji: 27 maja 2016 r.
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa O/Rzeszów zaprasza Państwa do udziału w konkursie fotograficznym. Szczegóły w zakładce "konkursy".Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Rzeszowie, ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów, tel./fax: (+48) 17 852 13 89