Aktualności
Aktualizacja: 03.09.2019 r.
Data kursu: 12, 13; 19, 20; 26, 27 października i 16, 17 listopada br. (8 dni – 4 zjazdy)
Zapraszamy do uczestnictwa w kursie przygotowawczym do egzaminu na uprawnienia budowlane organizowanym przez PZITB O/Rzeszów.

Data publikacji: 5 lipca 2019 r.
Zachęcamy do pobrania elektronicznej wersji „Biuletynu informacyjno-technicznego” rzeszowskiego oddziału PZITB.

obraz
Data seminarium: 27 czerwca 2019 r.
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium promocyjnym.


obraz
Data seminarium: 6 czerwca 2019 r.
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium promocyjnym.


Data spotkania: 16 maja 2019 r. o godz. 16:00
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu.

Data spotkania: 28 marca 2019 r. o godz. 16:00
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu.

Data spotkania: 31 stycznia 2019 r. o godz. 16:00
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu.

Data publikacji: 16 stycznia 2019 r.
Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w kolejnej XIX edycji Konkursu „Budowa Roku Podkarpacia 2018” poprzez zgłoszenie w terminie do dnia 31.03.2019 r. obiektów zarówno nowych jak i zmodernizowanych, zrealizowanych do dnia 31.12.2018 r. i formalnie przekazanych do użytkowania nie później niż do 31 stycznia 2019 r.

Data spotkania: 13 grudnia 2018 r. o godz. 16:00
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu.

Data spotkania: 15 listopada 2018 r. o godz. 16:00
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu.

Data konferencji 17 października 2018 r.
Zachęcamy do udziału w bezpłatnej konferencji szkoleniowej pn. Projektowanie oszczędne konstrukcji żelbetowych. Analiza obliczeniowa w poszukiwaniu rezerw. Część I: Obliczenia tradycyjne, którą poprowadzi prof. Włodzimierz Starosolski.
Konferencja odbędzie się 17 października 2018 roku na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeoszwskiej.

Data konferencji 17 października 2018 r.
Zachęcamy do udziału w bezpłatnej konferencji szkoleniowej pn. Projektowanie oszczędne konstrukcji żelbetowych. Analiza obliczeniowa w poszukiwaniu rezerw. Część I: Obliczenia tradycyjne, którą poprowadzi prof. Włodzimierz Starosolski.
Konferencja odbędzie się 17 października 2018 roku na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeoszwskiej.

Data publikacji: 30 czerwca 2018 r.
Zachęcamy do pobrania elektronicznej wersji „Biuletynu informacyjno-technicznego” rzeszowskiego oddziału PZITB.

obraz
Data seminarium: 14 czerwca 2018 r.
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium promocyjnym.


Wynajem pomieszczeń biurowych
Data publikacji: 10 stycznia 2018 r.
PZITB O/Rzeszów oferuje do wynajęcia pomieszczenia biurowe o powierzchni: 48,40 m2, 22,70 m2 i 21,90 m2.
Zainteresowanych prosimy o kontakt : tel. 17/ 86 24 135; 699 671 582

Składki
Data publikacji: 10 stycznia 2018 r.
Zgodnie z § 19 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do regularnego opłacania składek członkowskich.
Forma płatności:
- przelew – nr konta: PKO BP 37 1020 4391 0000 6502 0002 0479,
- gotówka – w kasie Oddziału.

Rekomendacja PZITB "SOLIDNA FIRMA";
Data publikacji: 31 paździrnika 2017 r.
Zarząd Oddziału PZITB w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 14 września 2017 r. podjął uchwałę o zatwierdzeniu Regulaminu Rekomendacji PZITB "SOLIDNA FIRMA". Rekomendacja ta ma na celu uaktywnienie zawodowe małych i średnich firm w zakresie wykonawstwa, projektowania, handlu i usług w branży budowlanej. Stanowi to odpowiedź na wnioski pochodzące od firm, które w okresie swojej działalności dały się poznać jako rzetelne i odpowiedzialne w zakresie terminu i jakości robót. Zachęcamy firmy w branży budowlanej do udziału w Rekomendacji PZITB.

img
- Regulamin Rekomendacji PZITB "SOLIDNA FIRMA"


img
- Formularz kwalifikacyjny


img
- Formularz rekomendacji PZITB


Pomoc prawna ZO PZITB-Rzeszów
Data publikacji: 10 listopada 2016 r.
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa O/Rzeszów uruchomił system pomocy dla swoich członków w rozwiązywaniu problemów administracyjnych i prawnych związanych ze swoją działalnością zawodową, w sprawach z którymi zwróci się on do Zarządu Oddziału PZITB, w zakresie:
  • wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  • kierowania robotami budowlanymi,
  • projektowania, pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
  • relacji pracodawca-pracownik,
  • stosunków z państwowymi i administracyjnymi organami nadzoru,
  • zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy,
  • przygotowania, zawierania, realizacji umów na roboty i świadczenia budowlane.
Wszelkie sprawy administracyjne będą rozwiązywane w ramach prowadzonych dyżurów Zarządu, natomiast w sprawach wykraczających poza kompetencje członków zarządu, będziemy prowadzić konsultacje ze specjalistami lub korzystać z pomocy prawnika. W związku z powyższym we wrześniu 2016 r. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa O/Rzeszów zawarł umowę z Kancelarią Prawną w zakresie pomocy prawnej dla naszych członków z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa gospodarczego.
W oczywistych sprawach administracyjnych doradztwo to prowadzone będzie bezpłatnie natomiast w razie konieczności skorzystania z pomocy specjalistów lub prawników usługa taka świadczona będzie odpłatnie na zasadach komercyjnych. W sprawach poufnych lub w razie chęci bezpośredniego skorzystania z pomocy prawnej prosimy o kontakt zainteresowanych członków naszego Stowarzyszenia z Kancelarią Prawną Małgorzata Ciepły przy ul. Lenartowicza 9/6 w Rzeszowie, tel. 17/ 862 03 61; lub e-mail: kancelaria@res.pl

Data publikacji: 27 maja 2016 r.
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa O/Rzeszów zaprasza Państwa do udziału w konkursie fotograficznym. Szczegóły w zakładce "konkursy".Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Rzeszowie, ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów, tel./fax: (+48) 17 852 13 89